PROGRAM RAMOWY II WROCŁAWSKIEGO DNIA GIS-u 2015
POD HASŁEM „CZAS NA GIS”
18 listopada, Oratorium Marianum (pl. Uniwersytecki 1)

SESJE WYKŁADOWE
(Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1)

09.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników (Hol przy wejściu głównym do Oratorium Marianum)
09.30 – 10.00 – Oficjalne rozpoczęcie
10.00 – 10.20 – Wykład otwierający (Esri Polska)
10.20 – 11.50 – I sesja wykładowa (przedstawiciele kół naukowych)
11.50 – 12.10 – Przerwa kawowa
12.10 – 13.40 – II sesja wykładowa (firmy, przedstawiciele administracji publicznej)
13.40 – 14.30 – Przerwa ze słodką niespodzianką
14.30 – 14.45 – Ogłoszenie wyników konkursów, rozdanie nagród
14.45 – 16.00 – III sesja wykładowa (firmy, przedstawiciele administracji publicznej)
16.00 – 16.15 – Zakończenie części wykładowej

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
(Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1)

10.00 – 15.30 – Prezentacja sprzętu geodezyjnego, GPS, bezzałogowych statków latających i oprogramowania GIS.
Stoiska promocyjne uczelni i kół naukowych, wystawy map.

12.00 – 15.30 – Gra Terenowa/Geocaching (7 tur po ok. 30 minut x 4-5 grup x 4-6 osób każda)

WARSZTATY

11.00 – 14.00 – Warsztaty GIS dla uczniów (pracownia komputerowa IGiRRUWr, pl. Uniwersytecki 1)
16.30 – 18.00 – Warsztaty GIS (pracownie komputerowe Geocentrum PWr, ul. Na Grobli 15, budynek L-1)
16.00 – 18.00 – Warsztaty GIS dla przyrodników (pracownia komputerowa IGiRRUWr, pl. Uniwersytecki 1)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu wydarzenia. Bieżące informacje odnośnie programu można będzie znaleźć na stronie www.gisday.wroclaw.pl.