Program

PROGRAM RAMOWY II WROCŁAWSKIEGO DNIA GIS-u 2015
POD HASŁEM „CZAS NA GIS”
18 listopada, Oratorium Marianum (pl. Uniwersytecki 1)

SESJE WYKŁADOWE
(Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1)

09.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników (Hol przy wejściu głównym do Oratorium Marianum)
09.30 – 10.00 – Oficjalne rozpoczęcie
10.00 – 10.20 – Wykład otwierający (Esri Polska)
10.20 – 11.50 – I sesja wykładowa (przedstawiciele kół naukowych)
11.50 – 12.10 – Przerwa kawowa
12.10 – 13.40 – II sesja wykładowa (firmy, przedstawiciele administracji publicznej)
13.40 – 14.30 – Przerwa ze słodką niespodzianką
14.30 – 14.45 – Ogłoszenie wyników konkursów, rozdanie nagród
14.45 – 16.00 – III sesja wykładowa (firmy, przedstawiciele administracji publicznej)
16.00 – 16.15 – Zakończenie części wykładowej

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
(Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1)

10.00 – 15.30 – Prezentacja sprzętu geodezyjnego, GPS, bezzałogowych statków latających i oprogramowania GIS.
Stoiska promocyjne uczelni i kół naukowych, wystawy map.

12.00 – 15.30 – Gra Terenowa/Geocaching (7 tur po ok. 30 minut x 4-5 grup x 4-6 osób każda)

WARSZTATY

11.00 – 14.00 – Warsztaty GIS dla uczniów (pracownia komputerowa IGiRRUWr, pl. Uniwersytecki 1)
16.30 – 18.00 – Warsztaty GIS (pracownie komputerowe Geocentrum PWr, ul. Na Grobli 15, budynek L-1)
16.00 – 18.00 – Warsztaty GIS dla przyrodników (pracownia komputerowa IGiRRUWr, pl. Uniwersytecki 1)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu wydarzenia. Bieżące informacje odnośnie programu można będzie znaleźć na stronie www.gisday.wroclaw.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *