Komitet

e-mail: wroclawskiprzeglad@gmail.com

Komitet Organizacyjny:

Mgr Michał Suszczewicz
Mgr Mateusz Smolarski
Mgr Wojciech Jurkowski
Inż. Beata Świrkosz
Piotr Siwiec
Magdalena Pawłowska
Partycja Kowalczyk
Paulina Jankowska

Organizator:

Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
knsg@uni.wroc.pl