2015

II Wrocławski Przegląd Studenckich Badań Geograficznych

TEMATYKA KONFERENCJI
Wraz ze zmianami społeczno-gospodarczymi regionów, unowocześnieniem technologii oraz jakości gospodarek zmienia się strefa produkcyjna. W ramach restrukturyzacji wielu gałęzi przemysłu, obszary o dużej powierzchni traciły swoje pierwotne funkcje. Skutkiem tego, stają się obszarami niezagospodarowanymi, problemowymi, którym władze centralne i lokalne w ramach gospodarki przestrzenią, muszą poświęcać szczególną uwagę. Dzięki odgórnym i oddolnym inicjatywom powstają różnorodne plany zagospodarowania przestrzennego i funkcjonalnego, które są opracowywane przez pracowników magistratów, planistów, inżynierów. Ich decyzje i wyrysowane mapy, pośrednio przekształcają tereny dotychczas użytkowane jako przemysłowe. W pracach naukowych dotyczących przestrzeni coraz częściej podejmowane są próby tworzenia studiów oraz dokumentów planowania miejscowego, ale również i oceny dotychczasowego zagospodarowania dla ponownego wykorzystania budynków i terenów niegdyś związanych z przemysłem. Coraz częściej, dzięki nowatorskim pomysłom, miejsca te zyskują nowe funkcje, zupełnie odmienne od pierwotnych.


Celem konferencji jest uwidocznienie znaczenia zagospodarowania obszarów poprzemysłowych dla rozwoju przestrzeni wewnątrzmiejskiej oraz ukazanie wieloaspektowych przemian tych obszarów. Tegoroczną edycję chcemy poświęcić przemianom obszarów poprzemysłowych widzianych zarówno przez planistów, urbanistów, humanistów, geografów, przyrodników, ale również i lokalnych pasjonatów, którzy na co dzień próbują rekonstruować dawne fabryki, kopalnie i inne tego typu obiekty w miejsca nowoczesne, funkcjonalne i atrakcyjne dla lokalnej społęczności.

Chcemy, aby konferencja kompleksowo ukazywała problem zagospodarowania i rewitalizacji terenów poprzemysłowych, dlatego nasze zaproszenie kierujemy do studentów i doktorantów geografii, gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury, historii, ochrony środowiska, turystyki oraz dziedzin pokrewnych, pasjonatów, a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką konferencji.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszych podstronach: aktualności, ważne terminy, warunki uczestnictwa, program, miejsca nocelgowe, kontakt.

Zapraszamy również do polubienia nas na Facebook’u!

Do zobaczenia już 17 kwietnia!