Kontakt

e-mail: wroclawskiprzeglad@gmail.com

Komitet Organizacyjny:

Mgr Michał Suszczewicz
Mgr Kinga Mielcarska
Angelika Balcerzak
Magdalena Brzozowska
Magdalena Stec
Chrystian Klingenberg
Tomasz Gabryś
Marcin Kaczyński

Organizator:

Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
knsg@uni.wroc.pl