Program II WPSBG

Piątek, 17 IV 2015 r., ul. Kuźnicza 49/55, sala 321

09:00-10:00 – Rejestracja uczestników
10:00-10:10 – Uroczyste otwarcie konferencji

10:00-10:40 – Wykład inauguracyjny – dr inż. arch. Piotr Gerber, Zespół Historii Techniki i Konserwacji Architektury Postindustrialnej, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej: Formy ochrony dziedzictwa przemysłowego

10:40-11:40 – I sesja referatowa

 • Zagrodnik M., Żarczyńska M., Uniwersytet Wrocławski, Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego: Osiedle mieszkaniowe „Olimpia Port” jako przykład zagospodarowania terenów poprzemysłowych
 • Adamczyk J., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: „Bytom wciąż węglem stoi?” –o rozwoju Bytomia w obliczu wybranych problemów
 • Werner E., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Miejsce terenów poprzemysłowych w opracowaniach planistycznych na przykładzie Gminy Nowy Tomyśl

11:40-12:40 – Sesja posterowa i przerwa kawowa

 • Drużyńska P., Knysak J., Przyrodniczy we Wrocławiu, SKN Planowania Przestrzennego PUZZLE: Bełchatów – przykład rewitalizacji terenów poprzemysłowych
 • Jagiełło A., Politechnika Wrocławska: Sposoby kształtowanie obiektów i przestrzeni turystyczno-wypoczynkowych na obszarach pogórniczych. Bogatynia 2040 – KWB Turów
 • Leksy M., Uniwersytet Śląski w Katowicach: Spontaniczna sukcesja w rekultywacji zwałowisk pogórniczych
 • Lisowska A., Ochmański A., Uniwersytet Wrocławski: Sukcesja funkcjonalna terenów postindustrialnych na cele kulturalne na przykładzie wybranych miast wojewódzkich
 • Pawelczyk I., Uniwersytet Łódzki, Koło Naukowe Młodych Geografów „Geoholicy”: Fabryka Meiera Barucha w Pabianicach jako przykład rewitalizacji zakładów włókienniczych
 • Sikora O., Uniwersytet Łódzki, Koło Naukowe Młodych Geografów „Geoholicy”: Przemiany funkcjonalne obiektów poprzemysłowych na przykładzie Księżego Młyna w Łodzi
 • Sławiński A., Uniwersytet Wrocławski, Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego: Potencjał użytkowy dawnej fabryki fortepianów i pianin „Calisia” w Kaliszu
 • Świderska P., Uniwersytet Łódzki, Koło Naukowe Młodych Geografów „Geoholicy”: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na przykładzie Białej Fabryki Ludwika Geyera w Łodzi
 • Werczyński D., Uniwersytet Wrocławski: Koncepcje zagospodarowania wybranych obiektów poprzemysłowych na terenie gminy Dobromierz (pow. świdnicki)

12:40-14:20 – II sesja referatowa

 • Suszczewicz M., Uniwersytet Wrocławski: Zagospodarowanie obiektów po przemyśle włókienniczym w miastach województwa lubuskiego – wybrane przykłady
 • Jurkowski W., Uniwersytet Wrocławski: Zagospodarowanie terenów po-przemysłowych na przykładzie zakładów „Diora” w Dzierżonowie
 • Smolarski M., Uniwersytet Wrocławski, Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego: Problematyka zagospodarowania terenów potransportowych – wybrane aspekty
 • Barszczewski P., Uniwersytet Gdański: Zagospodarowanie terenu Międzytorza – szansa czy zagrożenie dla rozwoju śródmieścia Gdyni?
 • Barszczewski P., Uniwersytet Gdański: Przekształcenia obszaru waterfrontu w Gdyni, czyli o straconej szansie na wykorzystanie potencjału terenów poportowych

14:20-15:20  – Obiad w barze Misz-Masz (ul. Nożownicza 14-16)

15:20-17:20 – III sesja referatowa

 • Jaskólski M., Uniwersytet Wrocławski, Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego: Krwawe dzieje Miejskiej Rzeźni oraz historia Piasta, czyli studium przypadków wrocławskiego przemysłu spożywczego
 • Węgrzynowicz P., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Koło Naukowe Polityki Regionalnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie: Przekształcenie wysypiska śmieci w park miejski na przykładzie miasta Medellin (Kolumbia)
 • Chojecka A., Uniwersytet Śląski: „Zielone Płuca” Śląska
 • Jachimowicz A. M., Politechnika Warszawska, Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej: Analiza uwarunkowań, stanu i możliwości zagospodarowania terenu Zakrzówka
 • Ambroziewicz J., Przetakiewicz Z., Politechnika Warszawska: Koncepcja zagospodarowania części terenów poprzemysłowych Targówka Fabrycznego w Warszawie
 • Wasilewska A., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Rośliny energetyczne w zagospodarowaniu i rewitalizacji terenów poprzemysłowych

17:30-19:30 – Zwiedzanie Wrocławia (oprowadza Mateusz Smolarski)


Sobota, 18 IV 2015 r., Plac Uniwersytecki 1, sala 336

09:30-10:00 – Rejestracja uczestników

10:00-11:30 
– Sesja ekspercka

 • mgr Daniel Gibski, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu: Zabytkowe obiekty i obszary poprzemysłowe, charakterystyka zasobu, możliwości i problemy wykorzystania
 • dr hab. Alicja Krzemińska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego: Wielowymiarowa wartość terenów typu brownfield
 • dr Dominik Sikorski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego: Kierunki przekształceń terenów poprzemysłowych – ujęcie syntetyczne

11:30-12:10 – IV sesja referatowa

 • Stelmaszczyk Ł., Uniwersytet Łódzki: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych- aspekty prawne
 • Kubicka H., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Idea zrównoważonego rozwoju w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych na przykładzie Bo01 w Malmö

12:10-12:40 – Przerwa kawowa

12:40-14:20 – V sesja referatowa

 • Pudełko A., Uniwersytet Jagielloński: Rewitalizacja Starego Portu w Reykjaviku
 • Sańczyk P., Ciechańska-Sędłak K., Uniwersytet Wrocławski, Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego: Rewitalizacja starej wieży ciśnień w Szprotawie
 • Pokojska W., Uniwersytet Jagielloński: Szlaki kultury industrialnej jako element procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych
 • Pukaluk P., Rodak P., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej: Koncepcja rewitalizacji obszaru wschodniej części Lublina
 • Pawelczyk I., Świderska P., Sikora O., Uniwersytet Łódzki, Koło Naukowe Młodych Geografów „Geoholicy”: Przykłady rewitalizacji obiektów poprzemysłowych w przestrzeni miejskiej Łodzi

14:20-15:20 – Obiad w barze Misz-Masz (ul. Nożownicza 14-16)
15:20-15:50 – Uroczyste zakończenie wykładowej części konferencji, wręczenie nagród
16:20-17:40 – Wystawa makiety kolejowej na dworcu Świebodzkim
18:00-… Impreza integracyjna w Klubokawiarni Neon Side (ul. Ruska 46c)


Niedziela, 19 IV 2015 r.

08:00-19:15 – Sesja terenowa

08:00 – Zbiórka na parkingu na Placu Maksa Borna
08:00-10:00 – Przejazd z Wrocławia do Miedzianki

10:00-11:00 – Prelekcja na temat historii górnictwa i przemysłu na Dolnym Śląsku i w Sudetach, prezentacja wsi Miedzianka jako przykładu miejscowości zdegradowanej ze względu na zniszczenia pogórnicze oraz decyzje administracyjne

11:00-11:20 – Przejazd z Miedzianki do Kamiennej Góry

11:30-12:30 – Prezentacja jednego z kompleksów podziemnych korytarzy i sztolni w Kamiennej Górze. Ukazanie zagospodarowania turystycznego dla największej atrakcji turystycznej 2014 roku dla obszaru zdegradowanego w okresie powojennym (www.arado.pl)

13:30-14:30 – Obiad

15:00-18:00 – Prezentacja przemian społeczno-gospodarczych dużego miasta po-przemysłowego na przykładzie Wałbrzycha. Ukazanie zmian w zagospodarowaniu potencjału poprzemysłowego Wałbrzycha, przedstawienie dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji przemysłowych oraz problemów wiążących się z tymi działaniami (brak inwestorów, problem biedaszybów)

18:00 – Wyjazd z Wałbrzycha
ok. 19:15 – Powrót do Wrocławia