Terminarz

Ważne daty:

15 marca 2015 r. – Zakończenie przyjmowania zgłoszeń i abstraktów.

29 marca 2015 r. – Koniec zapisów na konferencję II Wrocławski Przegląd Studenckich Badań Geograficznych.

1 kwietnia 2015 r. – Podanie listy zakwalifikowanych wystąpień i posterów.

17-19 kwietnia 2015 r. – Konferencja II Wrocławski Przegląd Studenckich Badań Geograficznych – Zagospodarowanie Terenów Poprzemysłowych.

30 czerwca 2015 r. – Zakończenie przyjmowania artykułów do monografii.