Program III WPSBG

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek, 07 IV 2016

09:00-10:00 – Rejestracja uczestników
10:00-10:10 – Uroczyste otwarcie konferencji przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
10:10-11:50 – Panel ekspercki
11:50-13:00 – Sesja posterowa i przerwa kawowa
13:00-14:50 – Panel studencko-doktorancki I (6 referatów po 15 min. + 15-20 min. dyskusji po zakończonej sesji)
14:50-15:50 – Przerwa obiadowa
15:50-17:45 – Panel studencko-doktorancki II (6 referatów po 15 min. + 15-20 min. dyskusji po zakończonej sesji)

Piątek, 08 IV 2016

09:00-10:50 – Panel studencko-doktorancki III (6 referatów po 15 min. + 15-20 min. dyskusji po zakończonej sesji)
10:50-11:10 – Przerwa kawowa
11:10-13:00 – Panel studencko-doktorancki IV (6 referatów po 15 min. + 15-20 min. dyskusji po zakończonej sesji)
13:00-13:20 – Przerwa kawowa
13:20-15:10 – Panel studencko-doktorancki V (6 referatów po 15 min. + 15-20 min. dyskusji po zakończonej sesji)
15:10-16:10 – Przerwa obiadowa
16:10-16:30 – Wręczenie nagród za najlepsze wystąpienia i postery
16:30-18:00 – Przejazd do Muzeum na Grobli „Hydropolis”
18:00-20:00 – „Hydropolis”
21:00-23:00 – Grill na ul. Kosiby/ Instytut Meteorologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Sobota, 09 IV 2016

Sesja terenowa: „Klimaty” Dolnego Śląska (wycieczka)

Szczegółowy program pojawi się po upłynięciu terminu nadsyłania zgłoszeń.