Kontakt

e-mail: wroclawskiprzeglad@gmail.com

Komitet Organizacyjny:

inż. Beata Świrkosz
Magdalena Pawłowska
Paweł Świdziński
Paulina Jankowska
Iwo Wieczorek
Marta Wusaty

Grzegorz Walusiak

Mgr Michał Suszczewicz

Organizator:

Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
knsg@uni.wroc.pl