Kontakt

Koło Naukowe Studentów Geografii
im. Juliana Czyżewskiego
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
knsg@uni.wroc.pl