Patron

prof. dr hab. Julian Czyżewski (1890 – 1968)

Lwowianin, geograf, absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza (UJK) we Lwowie, uczeń Eugeniusza Romera

  • 1924 – doktoryzował się, a w 1929 habilitował na UJK we Lwowie
  • 1929 – zapoczątkował współpracę z uniwersytetem we Wrocławiu
  • 1934 – profesor Katedry Geografii lwowskiej Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego
  • 1945- organizator Instytutu Geograficznego UWr i polskich badań geograficznych na Dolnym Śląsku
  • 1945 – inicjator założenia Koła Naukowego Studentów Geografii
  • 1945-58 dyrektor Instytutu Geografii UWr
  • od 1945 kierownik Katedry Geografii Regionalnej
  • od 1946 pracował na rzecz utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  • 1946-68 redaktor Czasopisma Geograficznego
  • 1947-48, 1956-60 dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych

Autor wielu publikacji, m.in. wraz z M. Klimaszewskim opracował i wydał pierwszą powojenną monografię Dolnego Śląska (1948).