Program IV WPSBG

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek, 20 IV 2017 r. (Instytut Rozwoju Terytorialnego
ul. Dawida 1a Wrocław)

08:30-9:30 – Rejestracja uczestników
9:30-9:45 – Oficjalne rozpoczęcie konferencji
9:45-10:45 – Panel ekspercki
10:45-12:00 – Sesja posterowa połączona z przerwą kawową
12:00-14:00 – Panel studencko-doktorancki I
14:00-15:00 – Przerwa obiadowa
15:00-16:30 – Panel studencko-doktorancki II

17:00-20:00 – Sesja terenowa – miejska
20:00-02:00 – Część integracyjna

 

Piątek, 21 IV 2017 r. ( Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr pl. Uniwersytecki 1)

09:00-11:00 – Panel studencko-doktorancki III
11:00-11:20 – Przerwa kawowa
11:20-13:20 – Panel studencko-doktorancki IV
13:20-13:40 – Przerwa kawowa
13:40-15:40 – Panel studencko-doktorancki V
15:40-16:40 – Przerwa obiadowa
16:40-17:00 – Wręczenie nagród za najlepsze artykuły