Terminarz

Ważne daty:

07 marca 2016 r. – Zakończenie przyjmowania zgłoszeń i abstraktów.

17 marca 2016 r. – Koniec zapisów na konferencję III Wrocławski Przegląd Studenckich Badań Geograficznych.

18 marca 2016 r. – Podanie listy zakwalifikowanych wystąpień i posterów.

07-09 kwietnia 2016 r. – Konferencja III Wrocławski Przegląd Studenckich Badań Geograficznych – Zagospodarowanie Terenów Poprzemysłowych.

23 maja 2016 r. – Zakończenie przyjmowania artykułów do monografii.