Zgłoszenia

wypełnij formularz zgłoszeniowy
wzór abstraktu

Uczestnikiem konferencji może być każdy student lub doktorant, którego referat lub poster zostanie zakwalifikowany do przedstawienia w sesji. Wystąpienia muszą dotyczyć tematu przewodniego tegorocznej konferencji, którym jest problematyka rozwoju współczesnych miast na tle przyrodniczym, ekonomicznym, gospodarczym i społecznym

Referat może trwać maksymalnie 15 minut. Przewidziano 5 minut na dyskusję po każdym referacie. Postery powinny posiadać układ pionowy i być w formacie A1 lub B1.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Aby wziąć udział we Wrocławskim Przeglądzie Studenckich Badań Geograficznych należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz przesłać abstrakt na adres e-mail wroclawskiprzeglad@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie do 07 marca 2016 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji abstraktów. Informacja o zakwalifikowaniu do sesji referatowej lub posterowej zostanie przesłana drogą mailową do 18 marca 2016 r.

Podczas konferencji odbędą się sesje referatowe oraz sesje posterowe. Najlepsze referaty zostaną wybrane przez Komitet Naukowy, przewidziana jest także Nagroda Publiczności. Przewidujemy wydanie publikacji w formie monografii pokonferencyjnej, jeżeli zgłoszona zostanie wystarczająca liczba artykułów.

KOSZT UCZESTNICTWA

Staramy się o uzyskanie dofinansowania na organizację konferencji. Informacje o koszcie uczestnictwa zostaną podane niebawem. Ewentualna opłata konferencyjna będzie wynosiła ok. 80 zł. Koszty opłaty nie zawierają opłaty za noclegi dla uczestników konferencji. Propozycje noclegów we Wrocławiu są przedstawione w zakładce Wrocławski Przegląd –> Nocleg.