Zgłoszenia

Wymagania redakcyjne artykułów zgłaszanych do publikacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów UG

wypełnij formularz zgłoszeniowy

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Uczestnikiem konferencji może być student lub doktorant, którego referat lub poster zostanie zakwalifikowany do przedstawienia w ramach sesji tematycznych. Wystąpienia muszą dotyczyć tematu przewodniego tegorocznej konferencji, którym jest ROLA TRANSPORTU WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE (Transport we współczesnym świecie)

Referat może trwać maksymalnie 15 minut. Przewidziano dyskusję po każdej sesji referatowej. Postery powinny posiadać układ pionowy i być w formacie A1.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Aby wziąć udział we Wrocławskim Przeglądzie Studenckich Badań Geograficznych należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz przesłać abstrakt na adres e-mail wroclawskiprzeglad@gmail.com,
w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2017 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji abstraktów. Informacja
o zakwalifikowaniu do sesji referatowej lub posterowej zostanie przesłana drogą mailową do 15 lutego 2017 r.

Podczas konferencji odbędą się tematyczne sesje referatowe oraz sesje posterowe.
W związku z publikacją najlepsze prezentacje zostaną wybrane przez Komitet Naukowy (dwie nagrody w kategorii studenci, a także dwie w kategorii doktoranci). Przewidujemy wydanie publikacji w formie monografii pokonferencyjnej.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Staramy się o uzyskanie dofinansowania na organizację konferencji. Informacje
o koszcie uczestnictwa zostaną podane pod koniec lutego. Ewentualna opłata konferencyjna będzie wynosiła około 70 zł. Koszty opłaty nie zawierają opłaty za noclegi dla uczestników konferencji.