Zzagloba

„Zzagloba” to gazetka wydawana przez Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego. Od początku swojego istnienia przybrała ona formę „nieregularnika”, w którym studenci geografii dzielą się najważniejszym dla nich informacjami, związanymi ze studiowaniem oraz działalnością w KNSG. W zależności od numeru pojawia się mniej lub więcej artykułów związanych z doniesieniami naukowymi z zakresu nauk o Ziemi. Nie brakuje również humorystycznych akcentów, które nawiązują do aktualnych wydarzeń w życiu społeczności akademickiej studentów geografii. „Zzagloba” jest więc swoistym nośnikiem informacji, który ma w zamierzeniu wypełniać czas na korytarzach pomiędzy zajęciami, zapewniając przy tym garść nowych informacji i odrobinę rozrywki. Taki cel przyświecał twórcom gazety w 1999 roku, taki przyświeca obecnym redaktorom po dziś dzień.


Redakcja:

  1. Redaktor naczelny – Marta Wusaty
  2. Pozostali redaktorzy: Piotr Siwiec, Katarzyna Więckiewicz, Daria Babś, Michał Halicki, Aleksandra Wojtas.

Format: 2 lub 4 strony A4 (zmiennie)
Częstotliwość: Nieregularnik


„Zzagloba” od kilku lat wychodzi również w formie cyfrowej w formacie pdf. Można ją pobrać w zakładce „Do pobrania” lub też zgłosić chęć otrzymywania gazetki na maila (zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy). Gazetka wydawana jest przez KNSG dzięki pomocy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zabrania się sprzedaży – „Zzagloba” jest bezpłatna. Kopiowanie bezwzględnie dozwolone (kopyrajt orajt), a nawet wskazane. Redakcja nie odpowiada za zmiany terminów imprez, zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i ich edycji, nie zwraca również żadnych materiałów.