Historia

Zzagloba została powołana do życia jeszcze w poprzednim wieku – pierwszy numer ukazał się na korytarzach Instytutu Geograficznego (bo tak się nazywał wydawany wówczas nieregularnik) 23 listopada 1999 roku. Od tego czasu powstało prawie 140 numerów gazety. W ciągu tych kilkunastu lat Nieregularnik przeżył wzloty i upadki – bywały lata, kiedy gazeta wydawana była co tydzień-dwa, bywały również takie, kiedy w ciągu roku wychodziło zaledwie kilka numerów Zzagloby. Podobnie, jak w przypadku Koła Naukowego Studentów Geografii i tutaj czynnikiem decydującym była aktywność studentów danych roczników. W wydaniu specjalnym z 25 maja 2010 roku prezentujemy wspomnienia redaktorów Zzagloba. Egzemplarz dostępny jest w zakładce „Do pobrania”.


Gazeta przetrwała – i to w niemal niezmienionej formie. Dzięki zachowaniu owego kontinuum, wokół Zzagloba obrosła prawdziwa tradycja, a sama gazeta w ciągu przeszło dziesięciu lat stała się istotną składową w historii Instytutu i Koła Naukowego Studentów Geografii. Pomimo kilku zmian personalnych na stanowisku redaktora naczelnego (z oczywistych względów), treściowo Zzagloba właściwie się nie różni – ciągle głównym trzonem są artykuły na temat naszego Instytutu i Koła Naukowego. Wszystko to wzbogacone jest informacjami geograficznymi z kraju i ze świata, podanymi niejednokrotnie w luźniejszej aniżeli w konwencjonalnych mediach formie. W gazecie możecie przeczytać także relacje ze wszystkich wypraw Koła Naukowego – tych bliższych oraz dalszych.